HYUNDAI SUPREME VÍCE TEPELNÁ Čerpadla

Naše produkty

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla HYUNDAI jsou účinná a energeticky úsporná zařízení, která absorbují teplo z okolního venkovního vzduchu pro ústřední vytápění a přípravu teplé vody. Pokud si přejeme místnosti ochladit, tepelná čerpadla HYUNDAI umožňují celý proces obrátit a místnosti klimatizovat.

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky HYUNDAI jsou centrální větrací systémy, které zajišťují přívod čerstvého vzduchu, odstraňují znehodnocený vnitřní vzduch a vyrovnávají vlhkost v budově. Kromě toho mohou využívat teplo získané ze znehodnoceného vzduchu k ohřevu přiváděného čistého vzduchu na příjemnou teplotu. To vše přispívá k vytvoření čistého a příjemného prostředí, které zvyšuje pohodu obyvatel budovy.