Hyundai web HYUNDAI SUPREME VÍCE TEPELNÁ Čerpadla

Naše produkty

Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla HYUNDAI jsou účinná a energeticky úsporná zařízení, která dokáží přenášet tepelnou energii z venkovního vzduchu do vody, kterou lze následně využít na vytápění či ohřev TUV. Kromě toho jsou všechny jednotky ve standardu vybavené i možností chlazení.

Hyundai Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky

Rekuperační jednotky HYUNDAI jsou centrální větrací systémy, které zajišťují přívod čerstvého vzduchu, odvádějí znehodnocený vnitřní vzduch a vyrovnávají vlhkost v budově. Kromě toho mohou využívat teplo získané ze znehodnoceného vzduchu k ohřevu přiváděného čistého vzduchu na příjemnou teplotu. To vše přispívá k vytvoření čistého a příjemného prostředí, které zvyšuje pohodu obyvatel budovy.

REKUPERAČNÍ JEDNOTKA HRS-WM DECENTRÁLNÍ NÁSTĚNNÁ 150m³/h
Hyundai Rekuperační jednotky