Rekuperačné jednotky – riadené vetranie so spätným získavaním tepla

✔ čerstvý vzduch bez tepelných strát
✔ zníženie nákladov na energiu
✔ čistenie vzduchu pomocou filtrov
✔ odstránenie jarných a letných peľových alergií
✔ zníženie koncentrácie CO2
✔ pre lokálnu rekuperáciu v miestnostiach s rozlohou 20-45 m2 (jednotka HRS-WM)
✔ možnosť vlastnej inštalácie (jednotka HRS-WM)

Prečo potrebujem rekuperáciu?

Vzduch v interiéri má vo všeobecnosti nižšiu kvalitu ako vonkajší vzduch. Pri neustálej snahe o zlepšenie energetickej účinnosti budov dochádza k ich zatepľovaniu. Vedľajším účinkom izolácie je, že okrem tepelnej energie sa v nej zachytávajú rôzne baktérie, plesne, škodlivé organické látky, alergény, oxid uhličitý a oxid uhoľnatý. Tieto činitele môžu spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie, ako sú alergie, bolesti hlavy, únava, dýchacie ťažkosti a podobne. Práve tu prichádza na rad zariadenie, ktoré tieto problémy eliminuje. Doprajte sebe a svojej rodine pokoj od týchto problémov s lokálnou rekuperačnou jednotkou Hyundai a žite zdravšie.

Optimized-Proč
Ako sa mi vyplatí investícia?

Ľudia trávia približne 90 % svojho času v interiéri (doma, v práci, v škole). Preto je kvalita vzduchu v interiéri veľmi dôležitá. Zabezpečte si zdravé vnútorné prostredie pomocou decentrálnej nástennej rekuperačnej jednotky Hyundai, ktorá sa postará o výmenu znehodnoteného vzduchu v interiéri za čerstvý a čistý (filtrovaný) vzduch. Ďalšou z jej hlavných výhod je energetická účinnosť. Pri vetraní oknami dochádza k energetickým stratám, čo zvyšuje náklady na vykurovanie a chladenie a zároveň znižuje pohodlie v interiéri. Vetranie pomocou rekuperačnej jednotky zabezpečuje výmenu vzduchu a súčasne rekuperuje (spätne získava) teplo alebo chlad z odvádzaného vzduchu do čerstvého vzduchu, čím znižuje náklady na energiu.

Ako to funguje?

Jednotka zabezpečuje výmenu vzduchu (vetranie) pomocou ventilátorov. Teplo z odvádzaného vzduchu sa prenáša do čerstvého vzduchu prostredníctvom výmenníka tepla (rekuperátora). Ak je výmenník entalpický, dokáže zo vzduchu rekuperovať nielen teplo, ale aj vlhkosť, čím pomáha zabezpečiť konštantné vlhkostné podmienky v interiéri a zvyšuje celkové pohodlie pre užívateľa. Okrem toho je privádzaný vzduch čistený pomocou zabudovaných filtrov. Rekuperujte svoj byt alebo dom a zlepšite si život.